Hem

Östsvenska fågelhundsklubbens hemsida.

 

 

Klubben för oss med brittiska stående fågelhundar

av raserna pointer, engelsk setter, irländsk setter och gordonsetter. Vi täcker området

Småland och Östergötland.

 

Klubben etablerades 1993 och har sedan dess verkat för gemensamma aktiviteter,

jaktprov, utställningar och trevliga träningstillfällen.

 

ÖSFK är en lokalklubb som verkar under

FA-Fågelhundarnas Arbetsutskott.


FA är ett koordinerande samarbetsorgan för specialklubbarna:


Svenska Pointerklubben SvPK


Svenska Setterklubben SSK


Svenska Irländska Setterklubben SISK


Svenska Gordonsetterklubben SGSK 


Svenska Kennelklubben SKK

Foto: Marie Cederkrok

Copyright © 2019 Östsvenska fågelhundsklubben ÖSFK